BẢNG GIÁ NHẤP CHUỘT

Vui lòng xem bảng giá nhấp chuột của chúng tôi phía dưới. Thu nhập của bạn sẽ được tính nếu khách truy cập thỏa các điều kiện sau:

Nếu khách truy cập của bạn không thỏa các điều kiện trên, hệ thống của chúng tôi sẽ không tính và bạn sẽ mất thu nhập.

Package Description / Country Price 1,000
Netherlands $12.00
Australia $10.00
United Kingdom $9.00
New Zealand $8.00
United States $7.50
Norway $7.00
Ireland $7.00
France $6.50
Sweden $6.00
Belgium $6.00
Singapore $6.00
Saudi Arabia $6.00
Canada $6.00
Germany $6.00
Denmark $6.00
Switzerland $5.00
Vietnam $4.00
Taiwan, Province of China $3.00
South Africa $2.50
Worldwide Deal $2.00